Вера Вукосављевић (102) Ухапшена за време Другог светског рата и преко неколико логора послата на принудни рад у Немачкој.Интервју води Бранко Димовић Димески (1део)